Kontaktujte nás

Děkujeme za Váš zájem o náš nový výrobek FOAMGLAS® T3+! Vyplňte, prosím, tento formulář a my se Vám ozveme zpět.

Vyberte z možností

Vyberte z možností

Tepelná izolace prověřená časem.
Dlouhodobá ochrana.

FOAMGLAS® T3+
the next generation

Co je FOAMGLAS®?

FOAMGLAS® je vysoce účinný a trvanlivý izolační materiál z pěnového skla použitelný pro celou obálku budovy. Je to lehká a pevná izolace s dlouhou životností, tvořená miliony hermeticky uzavřených skleněných buněk. FOAMGLAS® nabízí výjimečnou kombinaci vlastností, jako jsou nehořlavost, mimořádná pevnost v tlaku a dlouhodobá životnost. V nabídce je široké spektrum tvarů a rozměrů izolace FOAMGLAS®, aby bylo možné uspokojit nejrůznější požadavky ve stavebnictví.   

Proč FOAMGLAS® T3+

Náš nový výrobek FOAMGLAS® T3+ se může pochlubit hodnotou lambda 0,036 W/(m.K). To je zlepšení oproti jeho předchůdcům o 12%, a to bez vlivu na dobře známé výhody našeho výrobku, jako jsou mimořádná pevnost v tlaku a nehořlavost. Představuje tak průlom v našem odvětví! Uvedení tohoto průlomového výrobku v oblasti pěnového skla předcházely více než 4 roky výzkumu a vývoje. 

"Menší tloušťka izolace se rovná nižším investičním nákladům."

"Vždy zvažuji celý životní cyklus budovy."

"Mé stavby musí splňovat požadavky budoucích generací." 

Lucie K.
Architekt

"Chci zajistit dlouhodobou hodnotu svých objektů. ."

"Za své peníze získám lepší hodnotu." 

"U svých budov chci dosáhnout minimálních nákladů na údržbu."

Richard N.
Investor

"Lepší izolační vlastnosti za stejnou cenu."

"Investuji do spolehlivých materiálů s dlouhou životností."

Ester H.
Vlastník budovy

"Stačí menší tloušťka izolace, takže ušetřím peníze. ."

"Důležitý je výkon, nikoli pouze cena. ." 

Tomáš B.
Developer

Výjimečnou vlastnosti

Izolace FOAMGLAS® má výjimečnou kombinaci vlastností. Zjistěte, jaké to jsou!

Lamba

Tepelně izolační vlastnosti prověřené časem. 

FOAMGLAS® má díky své struktuře z hermeticky uzavřených buněk vynikající izolační vlastnosti, které jsou dlouhodobě stálé.                                                                      

Výhody: trvale dosahuje vysoké hodnoty tepelného odporu (R) po celou životnost stavby, spolehlivě zajišťuje úspory za energii a příjemné vnitřní prostředí po celý rok.  

Vodotěsnost

Vodotěsnost

Izolace FOAMGLAS® je vodotěsná, neboť je tvořena uzavřenými buňkami ze skla.

Výhody: nemůže absorbovat žádnou vlhkost, nebobtná. 

Biologická odolnost

Biologická odolnost

Izolace FOAMGLAS® nemůže hnít a je odolná proti škůdcům, protože je zcela anorganická.

Výhody: tepelná izolace bez rizika i v přímém styku se zeminou. Škůdci v ní nemohou budovat hnízda ani netvoří živnou půdu pro růst nežádoucí vegetace.

Vysoká pevnost v tlaku (bez deformace)

Vysoká pevnost v tlaku (bez deformace)

Izolace FOAMGLAS® odolává vysokému a dlouhodobému zatížení, a to bez stlačení a sedání. 

Výhody: Jedná se o ideální tepelně izolační materiál pro zátěžové aplikace: například v základových konstrukcích, podlahách, pochozích či pojezdných střechách nebo pod základy technologických zařízení.

Nehořlavost

Nehořlavost

Izolace FOAMGLAS® nemůže hořet, neboť je vyrobena pouze ze skla. 

Výhody: nevytváří požární riziko ani zabudované, ani při montáži. Dle EN 13501 je řazena do třídy A1. V případě požáru nešíří plameny a nevyvíjí toxické spaliny, a to ani v případě „komínového efektu“ ve větraných dutinách. 

Parotěsnost

Parotěsnost

Izolace FOAMGLAS® je neprodyšná pro všechny plyny, protože je tvořena drobnými hermeticky uzavřenými skleněnými buňkami.

Výhody: nemůže navlhnout a sama vytváří kvalitní parotěsnou zábranu. Po mnoho desetiletí zajišťuje tepelnou izolaci s konstantními vlastnostmi. Brání prostupu vodní páry v obou směrech.

Tvarová stálost

Tvarová stálost

Izolace FOAMGLAS® má nízký součinitel tepelné roztažnosti srovnatelný s ocelí nebo betonem.

Výhody: lze ji kompaktně lepit ke konstrukci bez mechanického kotvení, což eliminuje tepelné mosty.

Chemická odolnost

Chemická odolnost

Izolace FOAMGLAS® je odolná vůči organickým rozpouštědlům i většině kyselin, tak jako její základní surovina–sklo.

Výhody: izolace nemůže být poškozena  chemicky agresivními látkami ani prostředím.

Snadná opracovatelnost

Snadná opracovatelnost

Izolace FOAMGLAS® je lehce a přesně zpracovatelná, protože je tvořena skleněnými buňkami s tenkými stěnami.

Výhody: FOAMGLAS® lze snadno řezat ručními pilami. Při zpracování není toxický ani neznečišťuje spodní vodu.

Nepropustnost pro radon

Nepropustnost pro radon

Izolace FOAMGLAS® je neprodyšná pro všechny plyny, protože je tvořena  hermeticky uzavřenými buňkami. Proto po celou dobu životnosti stavby nedochází k pronikání radonu. 

Výhody: je zaručeno zdravé životní prostředí bez potřeby instalace systému odvětrání. 

Příznivý ekologický profil

Příznivý ekologický profil

Izolace FOAMGLAS® je vyrobena z minimálně 60% recyklovaného skla a neobsahuje žádné ekologicky škodlivé látky, jako například pěnící plyny nebo zpomalovače hoření. Indexy jsou GWP < 1,5 a ODP = 0.                                                         

Výhody: po generacích, kdy je  FOAMGLAS® použitý jako tepelná izolace, ho lze recyklovat jako zásyp při tvoření terénu nebo jako tepelně–izolační granulát.

Aplikace

Díky významně lepším izolačním vlastnostem může být FOAMGLAS® T3+ použit v menších tloušťkách nebo v méně vrstvách. To znamená výrazné úspory nákladů a času. Vedle našich tradičních aplikací v plochých střechách nabízí tento nový izolační materiál možnosti použití ve všech ostatních částech stavby, jako jsou fasády a interiérové aplikace.

Izolační systémy pro svislé a vodorovné konstrukce spodní stavby

Izolační systémy pro svislé a vodorovné konstrukce spodní stavby

Izolační systémy pro stěny a fasády

Interiérové izolační systémy

Interiérové izolační systémy

Střešní izolační systémy

Střešní izolační systémy

Videa

Nejnovější video

Podívejte se na naše nejnovější video a poslechněte si, co říkají naši zákazníci!

Více informací

Navštivte naše webové stránky.