Kontaktujte nás

Děkujeme za Váš zájem o náš nový výrobek FOAMGLAS® T3+! Vyplňte, prosím, tento formulář a my se Vám ozveme zpět.

Vyberte z možností

Vyberte z možností

Tepelná izolace prověřená časem.
Dlouhodobá ochrana.

Nové tloušťky
190 mm
200 mm

FOAMGLAS® T3+
the next generation

Co je FOAMGLAS®?

FOAMGLAS® je vysoce účinný a trvanlivý izolační materiál z pěnového skla použitelný pro celou obálku budovy. Je to lehká a pevná izolace s dlouhou životností, tvořená miliony hermeticky uzavřených skleněných buněk. FOAMGLAS® nabízí výjimečnou kombinaci vlastností, jako jsou nehořlavost, mimořádná pevnost v tlaku a dlouhodobá životnost. V nabídce je široké spektrum tvarů a rozměrů izolace FOAMGLAS®, aby bylo možné uspokojit nejrůznější požadavky ve stavebnictví.   

Proč FOAMGLAS® T3+

Náš nový výrobek FOAMGLAS® T3+ se může pochlubit hodnotou lambda 0,036 W/(m.K). To je zlepšení oproti jeho předchůdcům o 12%, a to bez vlivu na dobře známé výhody našeho výrobku, jako jsou mimořádná pevnost v tlaku a nehořlavost. Představuje tak průlom v našem odvětví! Uvedení tohoto průlomového výrobku v oblasti pěnového skla předcházely více než 4 roky výzkumu a vývoje. 

NOVÉ TLOUŠŤKY

190 - 200 mm

Po úspěšném uvedení desek T3+ v tloušťkách do 180 mm na trh se nyní posouváme o krok dále. Naše portfólio výrobků T3+ jsme rozšířili o tloušťky 190 mm a 200 mm. V současné době tedy nabízíme výrobky T3+ v tloušťkách od 50 do 200 mm.

To umožní dosáhnout požadované hodnoty U v jedné vrstvě ve více případech, než tomu bylo dříve. Méně práce, méně materiálu. Výsledek: nejlepší řešení s úsporou času a peněz.

Navíc: poté, co jsme nové tloušťky zavedli do výroby v belgickém Tessenderlu, probíhají významné investice také na nové výrobní lince materiálu T3+ v Klášterci nad Ohří v České republice. To znamená, že do budoucna budeme moci garantovat rychlejší termíny dodání.

"Menší tloušťka izolace se rovná nižším investičním nákladům."

"Vždy zvažuji celý životní cyklus budovy."

"Mé stavby musí splňovat požadavky budoucích generací." 

Lucie K.
Architekt

"Chci zajistit dlouhodobou hodnotu svých objektů. ."

"Za své peníze získám lepší hodnotu." 

"U svých budov chci dosáhnout minimálních nákladů na údržbu."

Richard N.
Investor

"Lepší izolační vlastnosti za stejnou cenu."

"Investuji do spolehlivých materiálů s dlouhou životností."

Ester H.
Vlastník budovy

"Stačí menší tloušťka izolace, takže ušetřím peníze. ."

"Důležitý je výkon, nikoli pouze cena. ." 

Tomáš B.
Developer

Výjimečné vlastnosti

Izolace FOAMGLAS® má výjimečnou kombinaci vlastností. Zjistěte, jaké to jsou!

Lamba

Tepelně izolační vlastnosti prověřené časem. 

FOAMGLAS® má díky své struktuře z hermeticky uzavřených buněk vynikající izolační vlastnosti, které jsou dlouhodobě stálé.                                                                      

Výhody: trvale dosahuje vysoké hodnoty tepelného odporu (R) po celou životnost stavby, spolehlivě zajišťuje úspory za energii a příjemné vnitřní prostředí po celý rok.  

Vodotěsnost

Vodotěsnost

Izolace FOAMGLAS® je vodotěsná, neboť je tvořena uzavřenými buňkami ze skla.

Výhody: nemůže absorbovat žádnou vlhkost, nebobtná. 

Biologická odolnost

Biologická odolnost

Izolace FOAMGLAS® nemůže hnít a je odolná proti škůdcům, protože je zcela anorganická.

Výhody: tepelná izolace bez rizika i v přímém styku se zeminou. Škůdci v ní nemohou budovat hnízda ani netvoří živnou půdu pro růst nežádoucí vegetace.

Vysoká pevnost v tlaku (bez deformace)

Vysoká pevnost v tlaku (bez deformace)

Izolace FOAMGLAS® odolává vysokému a dlouhodobému zatížení, a to bez stlačení a sedání. 

Výhody: Jedná se o ideální tepelně izolační materiál pro zátěžové aplikace: například v základových konstrukcích, podlahách, pochozích či pojezdných střechách nebo pod základy technologických zařízení.

Nehořlavost

Nehořlavost

Izolace FOAMGLAS® nemůže hořet, neboť je vyrobena pouze ze skla. 

Výhody: nevytváří požární riziko ani zabudované, ani při montáži. Dle EN 13501 je řazena do třídy A1. V případě požáru nešíří plameny a nevyvíjí toxické spaliny, a to ani v případě „komínového efektu“ ve větraných dutinách. 

Parotěsnost

Parotěsnost

Izolace FOAMGLAS® je neprodyšná pro všechny plyny, protože je tvořena drobnými hermeticky uzavřenými skleněnými buňkami.

Výhody: nemůže navlhnout a sama vytváří kvalitní parotěsnou zábranu. Po mnoho desetiletí zajišťuje tepelnou izolaci s konstantními vlastnostmi. Brání prostupu vodní páry v obou směrech.

Tvarová stálost

Tvarová stálost

Izolace FOAMGLAS® má nízký součinitel tepelné roztažnosti srovnatelný s ocelí nebo betonem.

Výhody: lze ji kompaktně lepit ke konstrukci bez mechanického kotvení, což eliminuje tepelné mosty.

Chemická odolnost

Chemická odolnost

Izolace FOAMGLAS® je odolná vůči organickým rozpouštědlům i většině kyselin, tak jako její základní surovina–sklo.

Výhody: izolace nemůže být poškozena  chemicky agresivními látkami ani prostředím.

Snadná opracovatelnost

Snadná opracovatelnost

Izolace FOAMGLAS® je lehce a přesně zpracovatelná, protože je tvořena skleněnými buňkami s tenkými stěnami.

Výhody: FOAMGLAS® lze snadno řezat ručními pilami. Při zpracování není toxický ani neznečišťuje spodní vodu.

Nepropustnost pro radon

Nepropustnost pro radon

Izolace FOAMGLAS® je neprodyšná pro všechny plyny, protože je tvořena  hermeticky uzavřenými buňkami. Proto po celou dobu životnosti stavby nedochází k pronikání radonu. 

Výhody: je zaručeno zdravé životní prostředí bez potřeby instalace systému odvětrání. 

Příznivý ekologický profil

Příznivý ekologický profil

Izolace FOAMGLAS® je vyrobena z minimálně 60% recyklovaného skla a neobsahuje žádné ekologicky škodlivé látky, jako například pěnící plyny nebo zpomalovače hoření. Indexy jsou GWP < 1,5 a ODP = 0.                                                         

Výhody: po generacích, kdy je  FOAMGLAS® použitý jako tepelná izolace, ho lze recyklovat jako zásyp při tvoření terénu nebo jako tepelně–izolační granulát.

Aplikace

Díky výraznému pokroku v oblasti tepelné vodivosti a širšímu výběru dostupných tlouštěk je nyní možné aplikovat FOAMGLAS® pouze v jedné vrstvě. To znamená úsporu jak času, tak financí. Kromě našich tradičních systémů pro ploché střechy nám tento inovativní izolační materiál nabízí řešení pro všechny části obálky budovy, včetně fasád a vnitřních aplikací.

zolační systémy pro stěny a podlahy

Izolační systémy pro stěny a podlahy

Izolační systémy pro stěny a fasády

Interiérové izolační systémy

Interiérové izolační systémy

Střešní izolační systémy

Střešní izolační systémy

Videa

Nejnovější video

Podívejte se na naše nejnovější video "The journey to T3+"

Více informací

Navštivte naše webové stránky.