Kontakta oss

Tack för visat intresse för vår nya produkt Foamglas® T3+! Fyll i detta formuläret så hör vi av oss till er

Gör ett val

Gör ett val

Tidstestad isolerförmåga.
Långvarigt skydd.

Nya tjocklekar
190 mm
200 mm

FOAMGLAS® T3+
the next generation

Vad är Foamglas®? 

Foamglas® är en högpresterande cellglasisolering med lång livslängd för hela byggnadens klimatskal. Den är en lätt,tålig och hållbar isolering bestående av miljoner fullständigt slutna glasceller. Foamglas® erbjuder en utmärkt kombination av egenskaper så som obrännbar, överlägsen tryckhållfasthet och oändlig lång livslängd med bibehållen isolerförmåga. Foamglas® isolering finns i en mängd olika former och tjocklekar för att tillgodose olika byggnader.

Varför Foamglas® T3+

Vår nästa generation av Foamglas® T3+ ökar sin isolerförmåga till 0,036 W/(m.K), förbättring med 12,5%. Och detta utan att försämra våra välkända fördelar som vår produkt har såsom tryckhållfasthet och obrännbar. Banbrytande för cellglasindustrin! Det tog mer än 4 år av forskning och utveckling, för att får till ett genombrott.

Nya tjocklekar

190 - 200 mm

Efter den framgångsrika lanseringen av T3+ -plattorna i tjocklekar upp till 180 mm går vi nu ett steg längre. Genom att lägga till 190 mm och 200 mm till vårt erbjudande, förstorar vi vår T3+ -portfölj och kan nu erbjuda tjocklekar från 50 mm till 200 mm.

Detta gör att du kan få ditt önskade U-värde i en enda lager i ännu fler situationer än tidigare. Mindre arbete, mindre material. Resultatet: den bästa lösningen samtidigt som du sparar tid och pengar.

Och det finns fler: Efter utvecklingen av det nya tjocklekarna i Tessenderlo i Belgien görs också betydande investeringar i en ny produktionslinje för T3+ i Klášterec, Tjeckien. Så vi kan fortsätta att garantera våra snabba leveranstider i framtiden.

"Mindre tjocklek är lika med lägre investering."

"Jag tar hänsyn till byggnadens livslängd i mina projekt."

"Mina byggnader skall klara av framtida generationer och lösningar."

Lisa c.
Arkitekt

"Jag försäkrar mig om långsiktigt värde i mina fastigheter."

"Jag får mer för mina investerade pengar."

"Jag uppnår minimala underhållskostnader för min byggnad."

Peter M.
Investerare

"Ett bättre lambda värde till samma kostnad."

"Jag investerar i tåliga och hållbara material."

Karen H.
Fastighetsägare

"Mindre tjocklek behövs, det minskar mina kostnader."

"Livslängd räknas, inte bara investeringskostnaden."

Marc B.
Utvecklare

Exceptionella egenskaper

FOAMGLAS® har en utmärkt kombination av egenskaper. Lär er allt om dem!

lamab

Tidstestad isolerförmåga 

FOAMGLAS® har utmärkta isoleringsegenskaper, dess hermetiskt slutna celler och glas struktur har bevisat dess kapacitet att erbjuda långvarig isoleringskapacitet.

Fördel: uppnår permanent hög värmekonduktivitet (U-värde) för hela byggnades livslängd, säkrar effektivt energi utnyttjande och ett komfortabelt inomhus klimat.

 

Vattentätt

Vattentätt

FOAMGLAS® är helt vattentätt, eftersom huvudkomponenten är rent glas.

Fördel: Absorberar ingen fukt och sväller inte. 

Skadedjurssäkert

Skadedjurssäkert

FOAMGLAS® utsätts inte för rötskador eller skadedjur, eftersom materialet är oorganiskt.

Fördel: Riskfri isolering, särskilt i grunder och marknära konstruktioner. Ingen grogrund för mikroorganismer och ingen risk att skadedjur bygger bo.

Klarar hög tryckbelastning

Klarar hög tryckbelastning

Tack vare cellgeometrin klarar FOAMGLAS® mycket hög tryckbelastning, även under lång tid, utan att deformeras.

Fördel: Kan riskfritt användas som lastbärande isolering.

Obrännbart

Obrännbart

FOAMGLAS® brinner inte, efter som rent glas är materialets huvudkomponent. Brandsäkerhet: Klassificerat enligt EN 13501: A1. 

Fördel: Riskfri lagring och hantering. Vid brand förhindras eldens spridning (skorstenseffekten) i ventilationskanaler.

Ångtätt

Ångtätt

Tack vare de hermetiskt slutna glascellerna är FOAMGLAS® helt ångtätt.

Fördel: Fuktsäkert med inbyggd spärr. Intakt isoleringsvärde under flera decennier. Förhindrar radongas att tränga igenom

Dimensionsstabilt

Dimensionsstabilt

Eftersom glas varken krymper eller sväller är FOAMGLAS®  dimensionsstabilt.

Syratålig

Syratålig

FOAMGLAS® är resistent mot organiska lösningsmedel och syror, eftersom det består av rent glas.

Fördel: Isoleringen skadas inte av starka kemikalier eller luftburna ämnen.

Lätthanterligt

Lätthanterligt

FOAMGLAS® är enkelt att hantera eftersom det består av tunnväggiga glasceller.

Fördel: Med enkla verktyg, till exempel en vanlig handsåg, kapar du  FOAMGLAS® till önskade mått.

Radonspärr

Radonspärr

Foamglas är helt gastätt och har hermetiskt slutna celler. Därför kan Radongas inte tränga igenom och detta gäller för hela byggnadens livslängd.

Fördel: En hälsosam miljö är garanterad utan att installera avancerade ventilations system

Miljövänligt

Miljövänligt

FOAMGLAS® innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel eller drivgaser och inga i sammanhanget relevanta miljögifter.

Fördel: Efter uppnådd livslängd som isolering, dvs. flera årtionden, kan FOAMGLAS® återanvändas som landskapsarkitektoniskt fyllmaterial eller isolerande granulat. Det ger meningsfull och miljövänlig återanvändning. 

Applikationer

Tack vare de stora framsteg som gjorts i termisk ledningsförmåga och det bredare urvalet av tjocklekar som finns, är det nu möjligt att applicera FOAMGLAS® i ett enda lager i olika situationer. Detta skapar en win-win, både när det gäller tid och budget. Förutom våra traditionella system för platt tak, erbjuder detta innovativa isoleringsmaterial utrymme för alla möjliga delar av byggnadsskalet, inklusive fasader och inredning.

Vägg- och golvisoleringssystem

Vägg- och golvisoleringssystem

Utvändig vägg och Fasadisolering

Utvändig vägg och Fasadisolering

Invändiga isolerings system

Invändiga isolerings system

Tak isolerings system

Tak isolerings system

Videos

Senaste videon

Se vår senaste video "The journey to T3+"

Mera information

Besök direktlänken till vår webbsida